ds. Paauwe audio-opnamen

Privacyverklaring AVG

Stichting tot uitgave van het werk van ds. J.P. Paauwe

Wij verwerken persoonsgegevens, namelijk NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en betaalgegevens van de abonnees van het tijdschrift 'Predikaties ds. J.P. Paauwe' en van gebruikers van de websites www.ds-paauwe.nl en www.dspaauweaudio.nl.

Grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is dat deze noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomsten die de betrokken personen met ons hebben afgesloten, namelijk als abonnee van het tijdschrift, als geregistreerd gebruiker van de website www.dspaauweaudio.nl, als koper en gebruiker van de USB-stick met audio-opnamen zoals aangeboden op dezelfde website, als aanvrager van een proefnummer van het tijdschrift, als koper van een boek enzovoort.

Persoonsgegevens steeds beveiligd opgeslagen en zijn dus niet toegankelijk voor derden. Intern emailverkeer tussen bestuursleden, administratie en voor zover van toepassing vrijwilligers die een veelheid van persoonsgegevens bevat, geschiedt met beveiligde bestandsbijlagen. Bevat een bericht alleen enkelvoudige persoonsgegevens (bijv. in geval van een individuele bestelling van een boek), dan kunnen de persoonsgegevens wel gewoon per e-mail worden doorgegeven; toegang tot e-mail via PC, tablet of smartphone is echter beveiligd met een wachtwoord. Als bankrekeninggegevens moeten worden gedeeld, gebeurt dat steeds met een beveiligde bestandsbijlage (ook in individuele gevallen).

Voor zover het voor de uitvoering van de bedoelde overeenkomsten nodig is om persoonsgegevens te delen met derden (bijv. ten behoeve van de verzending of bezorging van bestelde goederen), gebeurt dit op basis van een zogenaamde verwerkersovereenkomst. In die overeenkomst is opgenomen dat de derde de persoonsgegevens uitsluitend mag gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de bedoelde overeenkomsten en niet voor andere doeleinden.

Ander gebruik wordt van de persoonsgegevens door ons niet gemaakt, anders dan na de afzonderlijke en uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.

Indien een derde aan ons vraagt om te mogen beschikken over een of meer persoonsgegevens, doen wij dit niet dan na de afzonderlijke en uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Stichting tot uitgave van het werk van ds. J.P. Paauwe, administratie
Telefoon: (0488) 75 09 33
E-mail: administratie-suwp@solcon.nl