ds. Paauwe audio-opnamen

Catechisaties

Hier vindt u de opnamen van catechisaties van ds. J.P. Paauwe. U kunt de tabel met catechisaties sorteren door op de kopjes bovenaan de tabel te klikken. Voordat u audiobestanden kunt downloaden, moet u eerst inloggen in de rechterbovenhoek van deze pagina of registreren.

Datum
Onderwerp
1951-03-28
De verheerlijking van God
1951-04-04
Wat biedt de Heere aan?
1951-04-25
God is liefde
1951-05-16
Een godsdienst waarbij de mens niet werkt
1951-06-06
De blijdschap Gods
1951-06-13
De almacht Gods
1951-07-18
Wat is de Heere?
1951-08-01
De Wet der tien geboden
1951-09-05
De afgoderij in de wereld
1951-09-19
Het gemis, het zoeken en het vinden
1951-10-17
De afgodendienst en de christelijke religie
1951-10-24
Ervaringskennis
1951-11-21
De verplichtingen van de Wet
1951-12-12
De Wet eist kennis
1951-12-19
De kennis van God
1952-01-09
Is God te kennen?
1952-01-16
De openbaring van God
1952-01-23
De dienst des Heeren veronderstelt de Heere
1952-02-06
De toestemming
1952-02-13
Het vertrouwen
1952-03-05
De beoefening van de onderwerping
1952-03-19
Ootmoed als kenmerk van de onderwerping
1952-04-16
De lijdzaamheid
1952-04-23
Lijdzaamheid als aanvaarding van het leven
1952-05-14
Voorbeelden van lijdzaamheid
1952-06-04
De onderwerping aan het kruis
1952-06-25
De kloekmoedigheid
1952-07-16
De christelijke hoop
1952-07-23
De ware hoop is gegrond in God
1952-08-06
De liefde van God tot de mens
1952-08-20
Doornen en distelen als betoning van de liefde Gods
1952-09-10
De bijzondere liefde Gods
1952-10-08
De liefde Gods gaat aan onze liefde vooraf
1952-10-15
De liefde van ons tot God
1952-10-22
Wat heeft men lief, de Heere of Zijn gave?
1952-11-05
De werking van de liefde Gods in de begenadigde
1952-11-19
De vernieuwing
1952-11-25
De liefde openbaart zich
1952-12-10
Waarnaar verlangt de mens die met Christus is verenigd?
1952-12-17
Het waarachtige leven
1953-01-07
Waarnaar staat de liefde?
1953-01-14
Gebruikmaken van de beloften Gods
1953-01-21
De liefde tot en kennis van de waarheid gelijk ze in Jezus is
1953-01-28
Naar welke kennis dorst de gelovige?
1953-02-11
Kennis die opgeblazen maakt en kennis die vernedert
1953-02-18
Dorst naar geloofskennis tegenover nieuwsgierigheid
1953-02-25
De schepping, het voorwerp en de werking van het geloof
1953-03-11
De verkiezing en de aanbieding
1953-03-25
De hoogachting
1953-04-15
Hoe krijgt de mens hoogachting?
1953-04-29
Het 'niet weten'
1953-06-03
Hoogachting voor Christus
1953-06-24
In Christus rechtvaardig en heilig, in Hem recht op de beloften
1953-07-15
Hoogachting voor de Heilige Geest
1953-07-29
Hoogachting voor het Woord
1953-08-12
Wat kennen wij als de Schrift geopend is?
1953-09-09
De Wet en het Evangelie
1953-09-23
Hoogachting voor de belijdenis
1954-01-20
De werking van de liefde
1954-02-24
De prediking van Wet en Evangelie
1954-03-03
Hoogachting voor de prediking
1954-03-24
Het predikambt
1954-04-21
De roeping tot de prediking
1954-05-19
De inhoud van de prediking
1954-06-30
Christus is de inhoud van de prediking
1954-07-14
De opdracht tot de Evangelieverkondiging
1954-08-11
Het gewicht en het voorrecht van de prediking
1954-08-25
De vorming tot en inhoud van de prediking
1954-09-09
Zijn het christendom, de waarheid, de vrijheid in gevaar?
1954-11-03
Wat is Waarheid?
1954-11-17
De inhoud van de prediking
1954-12-01
De inhoud van de belijdenis
1954-12-15
De prediking volgens de belijdenis
1954-12-29
De belijdenis en kennis als gevolg van de openbaring van Christus
1955-01-05
De belijdenis van de Kerk
1955-01-19
Hoe is de Kerk van Christus aan de belijdenis gekomen?
1955-01-26
De oorsprong van de afgodendienst
1955-02-09
Een godsdienstig mens bedrijft afgodendienst
1955-02-16
Afgoderij van een begenadigde
1955-02-23
God is de schuldige niet
1955-03-09
Wij gaan aan God voorbij
1955-04-13
Het eigen ik als afgod
1955-04-20
De menselijke kracht als afgod
1955-06-22
De vraag of men rijk mag zijn
1955-07-13
Zijn we afgodendienaars, of zijn we het niet?
1955-08-03
De hoogmoed
1955-08-24
De behartiging van onze belangen
1955-09-21
Het dienen van God
1955-10-12
De gehoorzaamheid
1955-11-09
God eist de gehoorzaamheid van het geloof
1955-12-07
Gehoorzaamheid aan de ouders
1955-12-21
Wij zijn geroepen om te gehoorzamen
1956-01-11
Gehoorzaamheid is van het hoogste belang
1956-02-01
De ware prediking
1956-02-08
Invloeden die een mens afhouden van het geloof
1956-02-22
De verwerping van het aanbod van Christus is ongehoorzaamheid
1956-03-07
De gehele zaligheid is in Christus
1956-03-21
Is het waar dat ons alles aangeboden wordt?