ds. Paauwe audio-opnamen

Catechisaties

Hier vindt u de opnamen van catechisaties van ds. J.P. Paauwe. U kunt de tabel met catechisaties sorteren door op de kopjes bovenaan de tabel te klikken. Voordat u audiobestanden kunt downloaden, moet u eerst inloggen in de rechterbovenhoek van deze pagina of registreren.

Datum
Onderwerp
Bijzonderheid
28-03-1951
De verheerlijking van God
04-04-1951
Wat biedt de Heere aan?
 • Eerste zingen Ps. 62: 1, 5
25-04-1951
God is liefde
16-05-1951
Een godsdienst waarbij de mens niet werkt
06-06-1951
De blijdschap Gods
13-06-1951
De almacht Gods
 • Aan eind ontbreken enkele woorden
18-07-1951
Wat is de Heere?
01-08-1951
De Wet der tien geboden
 • Begin: zingen Ps. 81: 10,11,12
 • Na 6 min. storing
05-09-1951
De afgoderij in de wereld
19-09-1951
Het gemis, het zoeken en het vinden
17-10-1951
De afgodendienst en de christelijke religie
24-10-1951
Ervaringskennis
21-11-1951
De verplichtingen van de Wet
12-12-1951
De Wet eist kennis
 • Eerste zingen Ps. 50: 6
19-12-1951
De kennis van God
09-01-1952
Is God te kennen?
 • Laatste zingen Lofzang van Zacharias: 4
16-01-1952
De openbaring van God
23-01-1952
De dienst des Heeren veronderstelt de Heere
06-02-1952
De toestemming
13-02-1952
Het vertrouwen
05-03-1952
De beoefening van de onderwerping
19-03-1952
Ootmoed als kenmerk van de onderwerping
 • Begin: zingen Ps. 131
 • Eind: zingen Ps. 25: 4
16-04-1952
De lijdzaamheid
 • Eindgebed ontbreekt
 • Laatste zingen Ps. 62: 1
23-04-1952
Lijdzaamheid als aanvaarding van het leven
14-05-1952
Voorbeelden van lijdzaamheid
 • Begin: zingen Ps. 147: 5,6
04-06-1952
De onderwerping aan het kruis
25-06-1952
De kloekmoedigheid
 • Laatste zingen Ps. 118: 7,8
16-07-1952
De christelijke hoop
 • Begin: zingen Ps. 121
23-07-1952
De ware hoop is gegrond in God
06-08-1952
De liefde van God tot de mens
20-08-1952
Doornen en distelen als betoning van de liefde Gods
10-09-1952
De bijzondere liefde Gods
08-10-1952
De liefde Gods gaat aan onze liefde vooraf
15-10-1952
De liefde van ons tot God
22-10-1952
Wat heeft men lief, de Heere of Zijn gave?
05-11-1952
De werking van de liefde Gods in de begenadigde
 • Eind: zingen Ps. 119: 83
19-11-1952
De vernieuwing
25-11-1952
De liefde openbaart zich
10-12-1952
Waarnaar verlangt de mens die met Christus is verenigd?
17-12-1952
Het waarachtige leven
07-01-1953
Waarnaar staat de liefde?
14-01-1953
Gebruikmaken van de beloften Gods
21-01-1953
De liefde tot en kennis van de waarheid gelijk ze in Jezus is
28-01-1953
Naar welke kennis dorst de gelovige?
11-02-1953
Kennis die opgeblazen maakt en kennis die vernedert
18-02-1953
Dorst naar geloofskennis tegenover nieuwsgierigheid
25-02-1953
De schepping, het voorwerp en de werking van het geloof
11-03-1953
De verkiezing en de aanbieding
25-03-1953
De hoogachting
15-04-1953
Hoe krijgt de mens hoogachting?
29-04-1953
Het 'niet weten'
03-06-1953
Hoogachting voor Christus
24-06-1953
In Christus rechtvaardig en heilig, in Hem recht op de beloften
15-07-1953
Hoogachting voor de Heilige Geest
29-07-1953
Hoogachting voor het Woord
12-08-1953
Wat kennen wij als de Schrift geopend is?
09-09-1953
De Wet en het Evangelie
23-09-1953
Hoogachting voor de belijdenis
20-01-1954
De werking van de liefde
 • Storing in begingebed
24-02-1954
De prediking van Wet en Evangelie
03-03-1954
Hoogachting voor de prediking
24-03-1954
Het predikambt
21-04-1954
De roeping tot de prediking
 • Eerste zingen Ps. 119: 1,2,3
19-05-1954
De inhoud van de prediking
 • Laatste zinnen eindgebed ontbreken
30-06-1954
Christus is de inhoud van de prediking
14-07-1954
De opdracht tot de Evangelieverkondiging
11-08-1954
Het gewicht en het voorrecht van de prediking
 • Korte storing in midden opname
25-08-1954
De vorming tot en inhoud van de prediking
09-09-1954
Zijn het christendom, de waarheid, de vrijheid in gevaar?
03-11-1954
Wat is Waarheid?
17-11-1954
De inhoud van de prediking
01-12-1954
De inhoud van de belijdenis
15-12-1954
De prediking volgens de belijdenis
29-12-1954
De belijdenis en kennis als gevolg van de openbaring van Christus
 • Storing in begingebed
05-01-1955
De belijdenis van de Kerk
19-01-1955
Hoe is de Kerk van Christus aan de belijdenis gekomen?
26-01-1955
De oorsprong van de afgodendienst
09-02-1955
Een godsdienstig mens bedrijft afgodendienst
16-02-1955
Afgoderij van een begenadigde
 • Eerste zingen Ps. 37: 1,2,3
23-02-1955
God is de schuldige niet
09-03-1955
Wij gaan aan God voorbij
13-04-1955
Het eigen ik als afgod
20-04-1955
De menselijke kracht als afgod
22-06-1955
De vraag of men rijk mag zijn
13-07-1955
Zijn we afgodendienaars, of zijn we het niet?
03-08-1955
De hoogmoed
24-08-1955
De behartiging van onze belangen
21-09-1955
Het dienen van God
 • Begingebed en begin catechisatie ontbreken, zingen Ps. 100
12-10-1955
De gehoorzaamheid
09-11-1955
God eist de gehoorzaamheid van het geloof
07-12-1955
Gehoorzaamheid aan de ouders
 • Eind catechisatie en eindgebed ontbreken
 • Laatste zingen Ps. 19: 6
21-12-1955
Wij zijn geroepen om te gehoorzamen
11-01-1956
Gehoorzaamheid is van het hoogste belang
01-02-1956
De ware prediking
08-02-1956
Invloeden die een mens afhouden van het geloof
22-02-1956
De verwerping van het aanbod van Christus is ongehoorzaamheid
07-03-1956
De gehele zaligheid is in Christus
21-03-1956
Is het waar dat ons alles aangeboden wordt?