Catechisaties

Hier vindt u de opnamen van catechisaties van ds. J.P. Paauwe. U kunt de tabel met catechisaties sorteren door op de kopjes bovenaan de tabel te klikken. Voordat u audiobestanden kunt downloaden, moet u eerst inloggen in de rechterbovenhoek van deze pagina of registreren.

DatumOnderwerpDownloadenAfspelen
28-03-1951De verheerlijking van GodDownloadenAfspelen
04-04-1951Wat biedt de Heere aan?DownloadenAfspelen
25-04-1951God is liefdeDownloadenAfspelen
16-05-1951Een godsdienst waarbij de mens niet werktDownloadenAfspelen
06-06-1951De blijdschap GodsDownloadenAfspelen
13-06-1951De almacht GodsDownloadenAfspelen
18-07-1951Wat is de Heere?DownloadenAfspelen
01-08-1951De Wet der tien gebodenDownloadenAfspelen
05-09-1951De afgoderij in de wereldDownloadenAfspelen
19-09-1951Het gemis, het zoeken en het vindenDownloadenAfspelen
17-10-1951De afgodendienst en de christelijke religieDownloadenAfspelen
24-10-1951ErvaringskennisDownloadenAfspelen
21-11-1951De verplichtingen van de WetDownloadenAfspelen
12-12-1951De Wet eist kennisDownloadenAfspelen
19-12-1951De kennis van GodDownloadenAfspelen
09-01-1952Is God te kennen?DownloadenAfspelen
16-01-1952De openbaring van GodDownloadenAfspelen
23-01-1952De dienst des Heeren veronderstelt de HeereDownloadenAfspelen
06-02-1952De toestemmingDownloadenAfspelen
13-02-1952Het vertrouwenDownloadenAfspelen
05-03-1952De beoefening van de onderwerpingDownloadenAfspelen
19-03-1952Ootmoed als kenmerk van de onderwerpingDownloadenAfspelen
16-04-1952De lijdzaamheidDownloadenAfspelen
23-04-1952Lijdzaamheid als aanvaarding van het levenDownloadenAfspelen
14-05-1952Voorbeelden van lijdzaamheidDownloadenAfspelen
04-06-1952De onderwerping aan het kruisDownloadenAfspelen
25-06-1952De kloekmoedigheidDownloadenAfspelen
16-07-1952De christelijke hoopDownloadenAfspelen
23-07-1952De ware hoop is gegrond in GodDownloadenAfspelen
06-08-1952De liefde van God tot de mensDownloadenAfspelen
20-08-1952Doornen en distelen als betoning van de liefde GodsDownloadenAfspelen
10-09-1952De bijzondere liefde GodsDownloadenAfspelen
08-10-1952De liefde Gods gaat aan onze liefde voorafDownloadenAfspelen
15-10-1952De liefde van ons tot GodDownloadenAfspelen
22-10-1952Wat heeft men lief, de Heere of Zijn gave?DownloadenAfspelen
05-11-1952De werking van de liefde Gods in de begenadigdeDownloadenAfspelen
19-11-1952De vernieuwingDownloadenAfspelen
25-11-1952De liefde openbaart zichDownloadenAfspelen
10-12-1952Waarnaar verlangt de mens die met Christus is verenigd?DownloadenAfspelen
17-12-1952Het waarachtige levenDownloadenAfspelen
07-01-1953Waarnaar staat de liefde?DownloadenAfspelen
14-01-1953Gebruikmaken van de beloften GodsDownloadenAfspelen
21-01-1953De liefde tot en kennis van de waarheid gelijk ze in Jezus isDownloadenAfspelen
28-01-1953Naar welke kennis dorst de gelovige?DownloadenAfspelen
11-02-1953Kennis die opgeblazen maakt en kennis die vernedertDownloadenAfspelen
18-02-1953Dorst naar geloofskennis tegenover nieuwsgierigheidDownloadenAfspelen
25-02-1953De schepping, het voorwerp en de werking van het geloofDownloadenAfspelen
11-03-1953De verkiezing en de aanbiedingDownloadenAfspelen
25-03-1953De hoogachtingDownloadenAfspelen
15-04-1953Hoe krijgt de mens hoogachting?DownloadenAfspelen
29-04-1953Het 'niet weten'DownloadenAfspelen
03-06-1953Hoogachting voor ChristusDownloadenAfspelen
24-06-1953In Christus rechtvaardig en heilig, in Hem recht op de beloftenDownloadenAfspelen
15-07-1953Hoogachting voor de Heilige GeestDownloadenAfspelen
29-07-1953Hoogachting voor het WoordDownloadenAfspelen
12-08-1953Wat kennen wij als de Schrift geopend is?DownloadenAfspelen
09-09-1953De Wet en het EvangelieDownloadenAfspelen
23-09-1953Hoogachting voor de belijdenisDownloadenAfspelen
20-01-1954De werking van de liefdeDownloadenAfspelen
24-02-1954De prediking van Wet en EvangelieDownloadenAfspelen
03-03-1954Hoogachting voor de predikingDownloadenAfspelen
24-03-1954Het predikambtDownloadenAfspelen
21-04-1954De roeping tot de predikingDownloadenAfspelen
19-05-1954De inhoud van de predikingDownloadenAfspelen
30-06-1954Christus is de inhoud van de predikingDownloadenAfspelen
14-07-1954De opdracht tot de EvangelieverkondigingDownloadenAfspelen
11-08-1954Het gewicht en het voorrecht van de predikingDownloadenAfspelen
25-08-1954De vorming tot en inhoud van de predikingDownloadenAfspelen
09-09-1954Zijn het christendom, de waarheid, de vrijheid in gevaar?DownloadenAfspelen
03-11-1954Wat is Waarheid?DownloadenAfspelen
17-11-1954De inhoud van de predikingDownloadenAfspelen
01-12-1954De inhoud van de belijdenisDownloadenAfspelen
15-12-1954De prediking volgens de belijdenisDownloadenAfspelen
29-12-1954De belijdenis en kennis als gevolg van de openbaring van ChristusDownloadenAfspelen
05-01-1955De belijdenis van de KerkDownloadenAfspelen
19-01-1955Hoe is de Kerk van Christus aan de belijdenis gekomen?DownloadenAfspelen
26-01-1955De oorsprong van de afgodendienstDownloadenAfspelen
09-02-1955Een godsdienstig mens bedrijft afgodendienstDownloadenAfspelen
16-02-1955Afgoderij van een begenadigdeDownloadenAfspelen
23-02-1955God is de schuldige nietDownloadenAfspelen
09-03-1955Wij gaan aan God voorbijDownloadenAfspelen
13-04-1955Het eigen ik als afgodDownloadenAfspelen
20-04-1955De menselijke kracht als afgodDownloadenAfspelen
22-06-1955De vraag of men rijk mag zijnDownloadenAfspelen
13-07-1955Zijn we afgodendienaars, of zijn we het niet?DownloadenAfspelen
03-08-1955De hoogmoedDownloadenAfspelen
24-08-1955De behartiging van onze belangenDownloadenAfspelen
21-09-1955Het dienen van GodDownloadenAfspelen
12-10-1955De gehoorzaamheidDownloadenAfspelen
09-11-1955God eist de gehoorzaamheid van het geloofDownloadenAfspelen
07-12-1955Gehoorzaamheid aan de oudersDownloadenAfspelen
21-12-1955Wij zijn geroepen om te gehoorzamenDownloadenAfspelen
11-01-1956Gehoorzaamheid is van het hoogste belangDownloadenAfspelen
01-02-1956De ware predikingDownloadenAfspelen
08-02-1956Invloeden die een mens afhouden van het geloofDownloadenAfspelen
22-02-1956De verwerping van het aanbod van Christus is ongehoorzaamheidDownloadenAfspelen
07-03-1956De gehele zaligheid is in ChristusDownloadenAfspelen
21-03-1956Is het waar dat ons alles aangeboden wordt?DownloadenAfspelen